Analizy techniczne nieruchomości komercyjnych pod kątem zainstalowania zespołów paneli fotowoltaicznych

By 25 czerwca 2024 Blog

Coraz więcej firm zainteresowanych jest stworzeniem własnej farmy fotowoltaicznej na obiektach przemysłowych i komercyjnych. Jakie powinny być etapy przygotowania takiej inwestycji? Co trzeba wziąć pod uwagę przed montażem paneli PV, aby inwestycja była zoptymalizowana pod względem technicznym i finansowym?

Co powinna obejmować analiza techniczna nieruchomości przed montażem paneli fotowoltaicznych

Firmy, które oferują rozwiązania techniczne np. fotowoltaikę, posiadają kompetencje i umiejętności i doświadczenie w zakresie sposobu instalacji systemu, możliwości wpięcia tych instalacji w sieć, zainstalowania falowników, podziału instalacji na sekcje — czyli wszystkich aspektów technicznych związanych z aspektem fizycznego wykonania paneli PV. Brak im jednak często wiedzy w zakresie technicznych parametrów budynku, na którym taka instalacja miałaby powstać. 

Kluczowym aspektem inwestycji polegającej na stworzeniu farmy fotowoltaicznej jest analiza parametrów technicznych nieruchomości. Ty potrzebna jest wiedza i doświadczenie w zakresie budownictwa. B4PM ma doświadczenie i wiedzę pozwalającą na analizę wszystkich aspektów konstrukcyjnych obiektu, niezbędnych do montażu paneli fotowoltaicznych na dachu obiektu. W ramach tej analizy należy wziąć pod uwagę zarówno wysokość budynku i konstrukcję budynku, jak i obciążalność dachu czy warstwy, na których dana instalacja ma być montowana. Warto także wykonać kosztorysy uwzględniające wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych do montażu takich instalacji. 

Jak wygląda współpraca B4PM z firmami zmierzającymi do stworzenia farmy fotowoltaicznej na obiektach? Możemy pochwalić się kooperacją z dużymi firmami, które na dachach hal o ogromnej powierzchni planowały utworzenie farm fotowoltaicznych. Przygotowaliśmy dla nich analizę możliwości montażu paneli fotowoltaicznych na konkretnych budynkach. W takich analizach przykładamy uwagę nie tylko do możliwości konstrukcyjnych konkretnych obiektów, ale również wymaganej mocy przekładającej się na produkcję energii elektrycznej, zrównoważenia instalacji, podziału budynku na strefy i dostęp do punktów je zasilających. Analizy przygotowujemy dla konkretnych budynków wskazując obszary, gdzie takie  instalacje można wykonać bez większych zmian i nakładów finansowych, a gdzie takie nakłady są niezbędne. Sprawdzamy także, czy wykonana instalacja fotowoltaiczna może służyć do zasilania zmodyfikowanych instalacji chłodniczych i grzewczych. Możemy również sprawdzić, czy istnieje możliwość zamiany istniejących systemów w budynku na systemy nowej generacji, czyli takie, które do działania wykorzystują prąd a na przykład nie gaz. Oprócz analizy możliwości w zakresie montażu systemów PV przygotowujemy także budżet  dla takiej kompleksowej modernizacji energetycznej. 

Co więcej, możemy też doradzać w kontekście zarządzania portfelem budynków, na których znajdują się instalacje produkujące prąd, który będzie wykorzystany nie tylko w danym obiekcie, ale również w sytuacji, kiedy prąd będzie towarem rozliczeniowym w portfelu danego właściciela w sytuacji, kiedy farma fotowoltaiczna będzie produkować więcej energii elektrycznej, niż wynika to z potrzeb właściciela. Jesteśmy przygotowani do tego, aby bilansować produkcję energii nie per 1 budynek, ale zespół obiektów. W ten sposób zarobione na sprzedaży nadwyżki produkcji środki można było wykorzystać do zasilania innych obiektów. 

Etapy realizacji inwestycji związanej z tworzeniem farmy fotowoltaicznej

Sprawdzonym rozwiązaniem z punktu widzenia inwestora jest skorzystanie z naszych usług w formie inwestora zastępczego. W ramach tej funkcji w jego imieniu skupiamy się na przeanalizowaniu tego, które elementy instalacji są kluczowe energetycznie i powinny być zmodernizowane w pierwszej kolejności, a których modyfikacja jest niewskazana z powodów technicznych czy finansowych. Jesteśmy w stanie przeanalizować wszystkie dostępne na rynku rozwiązania, skoordynować prace projektantów, i finalnie na ostatnim etapie szukać na rynku wykonawców poszczególnych systemów. W ten sposób przeciwdziała się sytuacji, kiedy inwestor już na pierwszym etapie wybierze wykonawcę, wykona jeden system — np. fotowoltaikę, a następnie zastanawia się, jak do niego podłączyć pozostałe systemy np. systemy ogrzewania, chłodzenia i inne. To odwrócenie procesu inwestycyjnego, które może skutkować zwiększeniem kosztu inwestycji, niższym zwrotem i problemami technicznymi związanymi z połączeniem różnych systemów. 

Jako inwestor zastępczy przeprowadzimy klienta przez wszystkie 3 etapy realizacji takiej inwestycji. W pierwszym kroku analizujemy wszystkie aspekty techniczne nieruchomości, następne wykonujemy projekt przez obiektywnych projektantów, którzy zaproponują rozwiązania w pełni dostosowane do potrzeb inwestora. Na tym etapie projekt weryfikowany jest przez doświadczonych inżynierów, którzy sprawdzają jego odpowiednie zbalansowanie pod względem energetycznym i technicznym. W 3 etapie dopiero wychodzimy na rynek poszukując dostawców, który dostosują ofertę do istniejącego projektu. Warto podkreślić, że na tym etapie oferty często się różnią detalami, więc dokonujemy ich analizy pod kątem zbalansowanego zarządzania taką instalacją oraz kosztów związanych z jej utrzymaniem. Dopiero wtedy inwestor może świadomie podejmować prawidłowe decyzje co do modernizacji istniejących systemów 

© 2018 B4PM. Wszelkie prawa zastrzeżone