Consulting

Tenant Technical Representation & Lease agreement technical advisory

TTR to usługa polegająca na wspieraniu Najemców w technicznych aspektach procesu wyboru nowej siedziby działalności.
Mamy szerokie doświadczenie zarówno we wsparciu przyszłych Najemców budynków biurowych – jak i Centrów Handlowych.

Works supervision / Inspektor Nadzoru

Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie pozwala inwestorowi, który niejednokrotnie nie ma wiedzy technicznej zabezpieczyć swoje interesy związane z budową.
Ustanowienie inspektora nadzoru – przy większych projektach jest obligatoryjnie nadawane przez urząd w ramach decyzji o pozwoleniu na budowę. Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni funkcję analogiczną do adwokata podczas procesu sądowego. Inspektor Nadzoru reprezentuje interesy swojego klienta na budowie. Dba o to, aby budowa została wykonana rzetelnie i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

B4PM posiada kadrę doświadczonych profesjonalistów – posiadających uprawnienia do sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego we wszystkich branżach.

Technical Due - diligence

Technical due diligence Nieruchomości jest procesem analizy technicznej budynku, mającej na celu identyfikacje ryzyk związanych z jej nabyciem oraz wskazaniem sposobów ich minimalizacji.

Technical Advisory & Troubleshooting

Mając rozległe doświadczenie w całym spektrum działań inwestycyjnych – świadczymy usługi doradcze na każdym etapie trwania projektu oraz po jego zakończeniu.