Management

Project Management

Zarządzanie Projektami to podstawowa usługa b4PM.
Jesteśmy w pełni Polską firmą posiadającą dogłębną znajomość lokalnego rynku.
Nasi specjaliści w dużej mierze wywodzący się z korporacyjnych środowisk consultingowych potrafią pogodzić międzynarodowe standardy zarządzania z lokalnymi parametrami rynkowymi. Staramy się, aby dialog z każdym naszym klientem prowadził do minimalizowania ryzyk oraz
maksymalizowania wartości inwestycji prowadzonych przez nas projektów.

Reprezentujemy unikatowe wśród firm inżynierskich podejście do rozwiązywania i prezentowania problemów technicznych.

Posiadamy własne wypracowane przez lata narzędzia, wzory dokumentów, aplikacje i procedury, które znacznie ułatwiają wymianę informacji i podejmowanie decyzji przy prowadzeniu projektów.
Nasza – niepodrabialna kultura wewnętrzna oraz forma współpracy z klientem przywiązuje na stałe doświadczonych i mądrych klientów – często rozczarowanych doświadczeniem fasadowego zarządzania projektami ‘renomowanych’ firm doradczych.

Program Management

Program Management to usługa – którą świadczymy dla klientów sieciowych lub posiadających rozbudowane portfolio nieruchomości.
Przez lata współpracy z klientami z obszaru Corporate Real Estate i Retail

wypracowaliśmy autorską formułę usługi Program Managementu nazwaną CREtail.

CREtail polega na stworzeniu struktury personalno-administracyjnej dla obsługi portfela projektów – która dokładnie odpowiada zapotrzebowaniu klienta – odwzorowując strukturę organizacyjną w centrali klienta. W ten sposób firmy sieciowe nie musza inwestować we własne działy ekspansji – mając gwarancje obsługi swoich projektów przez najlepszych specjalistów na rynku ułożonych w optymalną dla siebie strukturę.

Cost Management

Cost Management to usługa wspierająca Project Management, mająca na celu….[.
Cost Management może być również świadczona jako osobna usługa w sytuacji, gdy klient chce oddzielić instytucjonalnie funkcje Kierownika Projektu od Kierownika Kosztów.
Świadczone przez b4PM doradztwo w zakresie Cost Management polega na kompleksowym planowaniu i kontrolowaniu kosztów projektów – od przygotowania wstępnych budżetów, oceny ryzyk kosztowych, zamiennych rozwiązań projektowych lub materiałowych (value engineering), wpływie na proces projektowy, kompletowaniu dokumentacji przetargowej, organizacji procesu przetargowego, kontrole, monitorowanie i odpowiednie raportowanie wydatków projektowych, weryfikacje zaawansowania robót i rozliczeń z wykonawcami, doradzanie w kontekście zmian i ich implikacji finansowych, negocjowanie rozliczeń projektów…

W b4PM podchodzimy do zarządzania środkami finansowymi naszych klientów jak do własnych….inwestorstwo zastępcze

Construction Management

Construction Management to forma zarządzania procesem budowlanym polegająca na zarządzaniu przez Construction Managera na zlecenie Inwestora wieloma podwykonawcami. Rozwiązanie to jest zazwyczaj bardziej atrakcyjne cenowo dla Inwestora – jednak charakteryzuje go szereg ryzyk, które zazwyczaj przejmuje na siebie Generalny Wykonawca.
B4PM dzięki doświadczonej kadrze inżynierskiej i managerskiej potrafi przeprowadzić z sukcesem niemal każdej wielkości projekt w formule dogodnej dla Klienta.